Adwokat Beata Sokołowska | Kancelaria Adwokacka

Prawo pracy, ZUS

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Udzielamy porad prawnych, doradzamy pracodawcom w zakresie prowadzenia polityki pracowniczej, w tym zajmujemy się sporządzaniem Regulaminów Pracy oraz odpowiednich procedur w zakładach pracy. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy o zakaz konkurencji. Prowadzimy postępowania sądowe, w tym w sprawach o dyskryminację, o mobbing, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, a także w innych sprawach pracowniczych.

 

Z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS, świadczymy pomoc prawną w zakresie porad prawnych bądź opinii prawnych.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawch pracowniczych w przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników - cudzoziemców. W powyższym zakresie świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od pomocy w zebraniu wymaganej dokumentacji, wypełnieniu wniosków, aż do uzyskania stosownych pozwoleń i innych decyzji administracyjnych.