Adwokat Beata Sokołowska | Kancelaria Adwokacka

Postępowania elektroniczne

Jedną z naszych najważniejszych specjalizacji jest prowadzenie spraw o zapłatę w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. EPU), tj. postępowań prowadzonych drogą elektroniczną przed Sądem Rejonowym w Lublinie. Zaletą dochodzenia swych roszczeń przed tym Sądem jest wysokość opłaty sądowej uiszczanej od pozwu, która wynosi jedną czwartą opłaty ponoszonej w przypadku pozwu składanego w zwykłym postępowaniu. Kolejną zaletą postępowania elektronicznego jest również skrócony czas oczekiwania na nakaz zapłaty.

 

W przypadku wydania nakazu zapłaty przez Sąd elektroniczny oraz jego uprawomocnienia się, na rzecz naszego Klienta zasądzane są wszystkie koszty postępowania, jakie musiał ponieść w związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej oraz z tytułu wynagrodzenia Kancelarii. Nasza Kancelaria pobiera bowiem urzędowe stawki od naszych Klientów, których wysokość podajemy poniżej i które są zasądzane przez Sąd w takiej samej wysokości. A zatem, w przypadku uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty oraz skutecznego przeprowadzenia egzekucji, nasi Klienci finalnie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z dochodzeniem swoich roszczeń.

 

Wysokość wynagrodzenia naszej Kancelarii w sprawach o zapłatę w postępowaniu elektronicznym zależy od wysokości roszczenia dochodzonego przez naszego Klienta i wynosi:

 

1) w sprawach o zapłatę kwoty do 500 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 60 PLN;

2) w sprawach o zapłatę kwoty powyżej 500 do 1.500 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 180 PLN;

3) w sprawach o zapłatę kwoty powyżej 1.500 do 5.000 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 600 PLN;

4) w sprawach o zapłatę kwoty powyżej 5.000 do 10.000 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 1.200 PLN;

5) w sprawach o zapłatę kwoty powyżej 10.000 do 50.000 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 2.400 PLN;

6) w sprawach o zapłatę kwoty powyżej 50.000 do 200.000 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 3.600 PLN;

7) w sprawach o zapłatę kwoty powyżej 200.000 PLN - wynagrodzenie Kancelarii wynosi 7.200 PLN.

 

Naszych Klientów reprezentujemy również w postępowaniu egzekucyjnym w przypadku uprawomocnienia się uzyskanego nakazu zapłaty (po uzyskaniu klauzuli wykonalności). Klauzula wykonalności nadawana jest przez Sąd elektroniczny automatycznie w przypadku niewniesienia sprzeciwu przez stronę pozwaną.

 

Reprezentujemy również osoby, przeciwko którym został wydany nakaz zapłaty w ramach EPU (elektronicznego postępowania upominawczego), tj. w szczególności sporządzamy sprzeciwy, jak również zapewniamy zastępstwo procesowe w Sądzie. Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, sprawa każdorazowo kierowana jest bowiem na drogę postępowania sądowego przed właściwy Sąd.